Stockholms stad

  • Stockholms stad 1
  • Stockholms stad 2

Jag hjälpte Snick-Snack med en rapport för Stockholms stad från OECD. Snabbt gick det – 105 sidor rapport på fyra dagar! Stadens nya profil ledde fram till den dominerande rosa färgen och piggade upp läsning om miljö med diagram och statistik.

2013, Designated Design för Snick-Snack