Nina Simone

  • projektbilder_i2
  • projektbilder_i3
  • projektbilder_i4
  • projektbilder_i5
  • projektbilder_i6
  • projektbilder_i7

Tävlingsbidrag till Creative Allies.

Illustrationerna är inspirerade av låttexterna till ”Wild is the Wind” och ”Young, Gifted and Black”. Typografin i den första affischen avspeglar musikens och instrumentens virvlande tongångar, medan illustrationen av lövet får sin inspiration från textraden ”Like a leaf clings to a tree, oh my darling cling to me”. Affischen för den senare låten lånar en del av sitt uttryck från gamla boxningsaffischer, med hänvisning till Ninas ständiga kamp för ett bättre liv för svarta och kvinnor.

2013, Designated Design