Comet Consular Services

  • Comet Consular Services: kontorstryck, foldrar, kuvert, pass-instick
  • Comet Consular Services: bildmanér
  • Comet Consular Services: hemsida (programmering: Webbplatsen)
  • Comet Consular Services: Grafisk profil

Ny grafisk identitet och kommunikationskoncept åt viseringsföretaget Comet Consular Services AB i Sverige, Danmark och Norge. Omprofileringen tog avstamp i den orange färg som varit med sedan företagsstarten 1985; genom att lyfta fram den och ta fram en ny komet-ikon moderniserades varumärkets uttryck. Omprofileringen omfattade allt från kontorstryck till ambassadfolders, bilar och hemsida (som programmerades av Webbplatsen AB).

2011-2012, Stockholm Reklam & Marknadsföring AB.